הרב גלעד קריב
הרב גלעד קריב

לפני שנתיים בדיוק התמודדתי בבחירות המקדימות של מפלגת העבודה. המסר העיקרי שלי היה שבצד הדגל החברתי והדגל המדיני והביטחוני מפלגת העבודה חייבת להניף גם את הדגל הדמוקרטי והאזרחי, המבטא את ערכיה ועקרונותיה של הכרזת העצמאות.

שנתיים חלפו ואני מאמין שהמסר הזה נכון וגורלי מתמיד. בשנתיים האלה הפכה הקיצוניות הדתית, הפוליטית והלאומנית לשגרה בישראל, נישאת על גבי הרוח הנושבת ממשכן הכנסת ומשולחן הממשלה. בתקופה זו נמשכה המתקפה על בית המשפט העליון, על התקשורת העצמאית בישראל ועל הארגונים לשינוי חברתי. מהלכים הכרחיים ומתבקשים בתחום יחסי הדת והמדינה לא קודמו, תוך ההמשך הפגיעה הקשה בחופש הדת והמצפון של אזרחי ישראל.

יותר מתמיד נדרשת מפלגת העבודה להוביל את המחנה הציוני והדמוקרטי, המאמין בחזונה של מגילת העצמאות.

קצת עליי ועל פעילותי בזירה הציבורית

עם שחרורי מהצבא, לאחר חמש שנות שירות ב-8200, הצטרפתי לצוות התנועה הרפורמית בישראל, במטרה לקדם את הערכים בהם אני מאמין: יהדות מתחדשת ושוויונית, צדק חברתי, חיי קהילה וסובלנות דתית. במקביל להסמכתי לרבנות וללימודי המשפטים באוניברסיטה העברית, נטלתי חלק במאבקים רבים למען חופש דת ולמען צדק חברתי. מאבק האימהות החד הוריות, שביתת הנכים, מאבק הסטודנטים, המאבק בגזירות הכלכליות של שנת 2002 ו-2003 היו חלק בלתי נפרד מן העשייה החברתית היום יומית שלי. המאבק למען חופש בחירה בנישואין; בלימת חוקי הגיור; המאבק נגד קווי המהדרין והדרת הנשים, והניסיון להטמיע את לימודי הליבה בכל מערכות החינוך בישראל הביאו לידי ביטוי את האמונה שלי ביהדות והזהות ישראלית המבוססות על כבוד האדם, על שוויון ועל סובלנות. בשנים אלו, ובמיוחד בשנתיים האחרונות, השתתפתי במאות דיונים של ועדות הכנסת, נטלתי חלק בניסוח עשרות הצעות חוק ובבלימת חקיקה מסוכנת לחברה הישראלית, ניסחתי ניירות עמדה והובלתי קואליציות לשינוי חברתי במגוון רחב של נושאים.

למה מפלגת העבודה?

במשך כל חיי הבוגרים הייתי חבר מפלגת העבודה, ברגעי השיא שלה וברגעים של חולשה. האמנתי ועודני מאמין בצורך להניף במקביל את הדגל החברתי, הדגל המדיני והדגל האזרחי, מתוך תפיסת עולם ציונית ודמוקרטית, הרואה במדינת ישראל את לבו הפועם של העם היהודי, ולא פחות מכך את ביתם המשותף של האזרחים היהודים והערבים. למרות שהדבר מחייב לעתים פשרות או הליכה בדרך ארוכה יותר אני מאמין במפלגה השואפת להנהיג את המדינה שלנו ולהוביל את סדר היום שלה. אני שמח להיות חלק ממפלגה שיש לה שורשים עמוקים ומפוארים, והיא כאן על מנת להישאר ולהשפיע על החברה הישראלית לעוד שנים רבות וארוכות.

אתם מוזמנים לקרוא בעיון את המצע שלי. ללמוד למה לי פוליטיקה עכשיו. וכמובן אשמח אם תתגייסו לסייע לבחירתי.

שלכם ולשירותכם,

חתימה דיגיטלית1 (1)

הצטרפו לזירת הפייסבוק שלי!