הכר את המועמד: גלעד קריב (ידיעות הקיבוץ, 16.11.2012)