המאבק בגזענות

גל עכור של גזענות שוטף את ישראל בשנים האחרונות. אמירות ועמדות שנחשבו נחלתם של הקיצוניים, חדרו ללב השיח הפוליטי.

רבנים המקבלים שכרם מקופת המדינה ונושאי משרות ציבוריות אחרות הפכו את משרתם למכשיר לקידום עמדות גזעניות ולאומניות. הפרסום המחפיר של הספר תורת המלך, אירועי תג מחיר, הפגיעה במסגדים וכנסיות, מכתבי הרבנים ועוד קבלו רוח גבית מהצעות חוק שכוונו נגד אזרחי ישראל הערבים ומהתבטאויות שערורייתיות של נבחרי ציבור.

למול הגל העכור גילו רשויות אכיפת החוק רפיון ידיים מוחלט. הדין הפלילי שהופעל כנגד אוהדי כדורגל שקראו קריאות גזעניות באיצטדיונים לא הופעל כנגד בעלי שררה. רבנים ואישי ציבור שהפכו את ההסתה למעשה שבשגרה נותרו ללא כל מורא חוק מעליהם. יתירה מכך, כסף ממשלתי רב הוזרם למוסדות העוסקים בהסתה גזענית ומשכורותיהם של העומדים בראשם שולמו מקופת הציבור לא אחת.

בשנים האחרונות הייתי שותף להקמת קואליציית הארגונים נגד גזענות. יזמתי ניסוח הצעת חוק לשדרוג המאבק של רשויות החוק בגילויי גזענות ושנאה, ונטלתי חלק במגוון רחב של אירועים, כנסים והתייעצויות בעניין בלימת גל ההסתה.