לימודי הליבה

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שליש מתלמידי הגנים היהודים בישראל בשנת 2009 למדו במסגרות חרדיות. נתון זה מלמד על מידת ההשפעה שתהיה לחינוך החרדי על דמותה העתידית של החברה הישראלית.

יכולתן של מסגרות החינוך החרדי להכשיר את תלמידיהן להשתלבות במשק הישראלי ובשוק התעסוקה ולא פחות מכך להטמיע בהם ערכי ליבה של חיים במדינה דמוקרטית הכרחית להבטחת העתיד של הדמוקרטיה הישראלית ולא פחות מכך את עתידה של מדינת הרווחה.

מאז קום המדינה נכשל משרד החינוך בקידום לימודי הליבה במגזר החרדי. לפני כחמש שנים אף ניתנה לכך גושפנקא חוקית בדמות הוראות החוק הפוטרת את הישיבות מלימודי הליבה. רק בלחץ בג"ץ בעקבות עתירה של התנועה הרפורמית החל המשרד להגביר את הפיקוח על יתר המסגרות של החינוך החרדי המחויבות בלימודי ליבה בתמורה לתקצובן. עדין קיים פער משמעותי בין רמת הפיקוח בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי לבין רמת הפיקוח בחינוך החרדי.

במסגרת הדיונים בחוק הפוטר את המוסדות החרדיים מלימודי הליבה נטלתי חלק משמעותי בצמצום היקפו של החוק. לבסוף הבאנו לכך שהחוק הוחל רק על הישיבות (מסגרות תיכוניות לבנים) ולא על כלל המוסדות החרדיים. בנוסף הייתי שותף לעתירה בנושא הפיקוח ולקשת רחבה של מאמצים משפטיים וציבוריים נוספים. לאחרונה אף הצגתי במאמרים ובראיונות שונים תוכנית לקידום הטמעת לימודי הליבה באמצעות הגדלת מספר המפקחים בחינוך החרדי ובנית מרכז לכתיבת תוכניות לימודים לחינוך החרדי, הקמת זרם חינוך חרדי ממלכתי, ביטול תמיכת המידנה במוסדות הפטור, שכלל אינם מלמדים ליבה והקמת מסגרות משלימות בעבור בוגרי הישיבות שלא זכו ללמוד את מקצועות הליבה.