סדר יום לכנסת הבאה

בכנסת הבאה אני מתכוון להתמקד בחיזוק הדמוקרטיה הישראלית, בקידום חופש הדת והמצפון ובבלימת ההסתה הגזענית וההידרדרות ביחסי יהודים וערבים בישראל.

הנה 12 תחומים מובילים בהם אני מבקש לפעול:

 • קידום חופש הדת והחופש מדת של אזרחי ישראל.
 • הנהגת נישואין וגירושין אזרחיים וקידום שוויון מגדרי מלא.
 • הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, ביטול חוק המרכולים וגיבוש מתווה מאוזן להסדרת הפעילות במרחב הציבורי בשבת.
 • חיזוק הקשרים עם יהדות התפוצות וקידום ההכרה בכל זרמי היהדות.
 • בלימת תהליכי ההדתה במערכת החינוך ובצה"ל, פירוק  המנהלת לזהות יהודית במשרד לשירותי דת, וקידום תרבות יהודית וישראלית פלורליסטית וחופשית.
 • עצירת ההתפשטות של תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי, באקדמיה, במקומות העבודה והבילוי וביחידות צה"ל.
 • החלפת חוק הלאום בחוק יסוד: "ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית", ועיגון מעמדם של מגילת העצמאות ועקרון השוויון בחקיקת היסוד.
 • בלימת מהלכי החקיקה המאיימים לפגוע בעצמאות מערכת המשפט ובמאבק בשחיתות השלטונית, ומניעת התערבות ממשלתית בתחום התקשורת.
 • פירוק המנהלת לזהות יהודית במשרד לשירותי דת שהוקמה על ידי השר נפתלי בנט.
 • הנחלת לימודי ליבה בסיסיים בכל מערכות החינוך הישראלי.
 • קידום הקיום המשותף היהודי-ערבי וצמצום הפערים בין המגזרים.
 • בלימת ההסתה הגזענית ועצירת התמיכה הממשלתית בגופים ובמוסדות המטיפים לגזענות, שנאה ואלימות.