בכנסת הבאה אני מתכוון להתמקד בחיזוק הדמוקרטיה הישראלית, בקידום חופש הדת והמצפון ובבלימת ההסתה הגזענית וההידרדרות ביחסי יהודים וערבים בישראל.

הנה 12 תחומים מובילים בהם אני מבקש לפעול:

 • קידום חופש הדת והחופש מדת של אזרחי ישראל.
 • הנהגת נישואין וגירושין אזרחיים וקידום שוויון מגדרי מלא.
 • הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, ביטול חוק המרכולים וגיבוש מתווה מאוזן להסדרת הפעילות במרחב הציבורי בשבת.
 • חיזוק הקשרים עם יהדות התפוצות וקידום ההכרה בכל זרמי היהדות.
 • בלימת תהליכי ההדתה במערכת החינוך ובצה"ל, פירוק  המנהלת לזהות יהודית במשרד לשירותי דת, וקידום תרבות יהודית וישראלית פלורליסטית וחופשית.
 • עצירת ההתפשטות של תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי, באקדמיה, במקומות העבודה והבילוי וביחידות צה"ל.
 • החלפת חוק הלאום בחוק יסוד: "ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית", ועיגון מעמדם של מגילת העצמאות ועקרון השוויון בחקיקת היסוד.
 • בלימת מהלכי החקיקה המאיימים לפגוע בעצמאות מערכת המשפט ובמאבק בשחיתות השלטונית, ומניעת התערבות ממשלתית בתחום התקשורת.
 • פירוק המנהלת לזהות יהודית במשרד לשירותי דת שהוקמה על ידי השר נפתלי בנט.
 • הנחלת לימודי ליבה בסיסיים בכל מערכות החינוך הישראלי.
 • קידום הקיום המשותף היהודי-ערבי וצמצום הפערים בין המגזרים.
 • בלימת ההסתה הגזענית ועצירת התמיכה הממשלתית בגופים ובמוסדות המטיפים לגזענות, שנאה ואלימות.