למה לי פוליטיקה עכשיו?

אחרי שנים של עשייה בחברה האזרחית, אני משוכנע בחשיבותה של העשייה הציבורית מחוץ למערכת המפלגתית. רבים מן המהלכים החשובים בחברה הישראלית התחילו מחוץ לכנסת ומחוץ למסגרת המפלגתית. יחד עם זאת אני גם משוכנע שעתידה של החברה הישראלית יוכרע במידה רבה בזירה הדמוקרטית המרכזית – הכנסת ומסביב לשולחן של מקבלי ההחלטות.
דמותה העכורה של הפוליטיקה הישראלית אינה גזרת גורל. פני הכנסת כפני האנשים הרוצים לשבת בה, ולשרת מתוכה את הציבור. את הערכים אותם ינקתי בבית, בתנועת הנוער, בקהילות היהדות הרפורמית ובארגונים החברתיים אני מבקש לתרגם לפעילות פרלמנטרית מסורה, אחראית ואינטנסיבית.
למה מפלגת העבודה?
במשך כל חיי הבוגרים הייתי חבר מפלגת העבודה. האמנתי ועודני מאמין בצורך להניף במקביל את הדגל החברתי, הדגל המדיני והדגל האזרחי, מתוך תפיסת עולם ציונית ודמוקרטית, הרואה במדינת ישראל את לבו הפועם של העם היהודי, ולא פחות מכך את ביתם המשותף של האזרחים היהודים והערבים. למרות שהדבר מחייב לעתים פשרות או הליכה בדרך ארוכה יותר אני מאמין במפלגה השואפת להנהיג את המדינה שלנו ולהוביל את סדר היום שלה. אני שמח להיות חלק ממפלגה שיש לה שורשים עמוקים ומפוארים.
לקראת הבחירות המקדימות אני מבקש את אמונכם ולהיות לכם שליח הציבור. על מנת שהדבר יתגשם אני זקוק לעזרתכם.