@Rami Hod: "גלעד קול צלול במאבק למען חברת מופת. הגיע הזמן שהוא גם יהיה בכנסת"

"ביולי 2013 נעה ואני עשינו לנו רב. רב של יהדות מתונה ופתוחה, צדק חברתי ושלום. רב שליווה אותנו באהבה ובחוכמה בתהליך מרגש של חופה וקידושין, ושבזכותו קיימנו טקס יהודי שוויוני ששיקף את אמונתנו. הרב גלעד קריב הוא דמות מובילה ומשפיעה כבר הרבה מאוד שנים לא רק במאבק האזרחי למען שוויון וחופש ונגד קנאות והקצנה דתית ולאומנית אלא גם במאבק המפרך למען מדינת רווחה. רבים לא יודעים זאת, אבל גלעד היה שם כאחד ממובילי פורום הארגונים החברתיים בשנים הקשות והרעות של גזירות נתניהו ובכל מאבק ציבורי חשוב נגד תהליכי הפרטה ופגיעה בעובדים ובשירותים החברתיים. הוא נמצא שם בחכמתו ובניסיונו במאות שעות של שיחות איתי ועם חבריי לאורך השנים. הוא קול צלול, רהוט ועקבי במאבק למען חברת מופת. איש רוח ומעשה. וחבר אמיתי. הגיע הזמן שהוא גם יהיה בכנסת".