@Tammi Molad Hayo: גלעד מייצג את המאבק למען אלה שאינם יכולים לזעוק ולהילחם עבור עצמם"

"את גלעד קריב אני מכירה כבר שנים ארוכות. הכרות שצמחה ממאבקים משותפים למען צדק חברתי והפכה לידידות אמת. גלעד מייצג את היהדות השפויה, את המאבק למען צדק חברתי ולמען אלה שאינם יכולים לזעוק ולהילחם עבור עצמם.

"בשנים האחרונות, ככל שהפוליטיקה הישראלית מקצינה ונשמעים קולות קשים, גזעניים וחשוכים, הפך מאבקו של גלעד למען דמוקרטיה ויהדות מכילה לחשוב במיוחד. אל מול אלה שעבורם יש רק יהדות אחת, אלה הדואגים רק לאנשי שלומם, אלה שמרוקנים את הדמוקרטיה מתוכן יכול וצריך גלעד קריב לעמוד. בלב שלם אתמוך במועמדותו של גלעד בפריימריז הקרובים".