@Alona Binun: "אצביע לגלעד בשביל חופש הדת שלי, בשביל שהדמוקרטיה והיהדות לא יהיו ערכים מתנגשים"

"בימים שכל מי שהולך להצביע סוגר את המקומות האחרונים ברשימת החלומות שלו לכנסת, אני רוצה לספר לכם על אדם שאולי לא כולכם מכירים אבל ברשימה שלי הוא משוריין – הרב גלעד קריב.

"אין לי שום ספק שגלעד יהיה פרלמנטר מעולה, ח"כ חברתי וחרוץ וחבר סיעה מצוין, בזכות הניסיון ובעיקר בזכות האדם המדהים שהוא. אבל הסיבה שאני אצביעלגלעד היא עמוקה ומורכבת הרבה יותר.
אני אצביע לגלעד כי היהדות היא לא נחלתם של הימין, כי הציונות שהביאה את המשפחה שלי לישראל היא לא בלעדית לקיצונים, כי מגיע לכולנו חוויה יהודית ללא טעם מר של כפייה דתית.

"אצביע לו בשביל חופש הדת שלי, בשביל שהדמוקרטיה והיהדות לא יהיו ערכים מתנגשים, כדי שלא יהיו יותר חוקים שיחלקו מדד ליהדות והלאום של האזרחים במדינה. אנחנו חייבים את גלעד בכנסת, בשביל היהדות של כולנו".