היום הראשון בכנסת

יום הערכות לח"כים חדשים. נכנס לכנסת ברגל ימין, כדי לייצג בגאווה גדולה שמאל ציוני, ליברלי וחברתי ויהדות שוחרת שוויון, דרך ארץ ויושרה.