אז מה עשינו בוועדת החוקה? סיכום מושב קיץ 2021

  1. דיוני קורונה – אחד מתפקידיה המרכזיים של ועדת החוקה היא לשמש כוועדה המפקחת על הממשלה בתחום המאבק בנגיף הקורונה. לאורך כל הדיונים, הבהרתי כי נסייע ככל הניתן במיגור המגפה, ובאותה נשימה נקפיד על שמירת זכויות האזרחיות והאזרחים. כך למשל, בישיבת הוועדה ערב ראש השנה פטרנו את כלל הילדים בעלי תעודת נכה מחובות התו הירוק, ובכך סייענו לכ-50 אלף ילדות וילדים והוריהם. כמו כן, תיקנו את הוראת החוק המאפשרת קיום דיונים מקוונים בבתי המשפט בתקופת הקורונה, תוך עמידה קפדנית על זכויות העצורים והאסירים.
  2. חוקקנו שורה של חוקים לייצוב הקואליציה – תיקנו את חוק יסוד הממשלה ואת חוק יסוד הכנסת על מנת לשפר את המנגנון של ממשלת החילופים ולהבטיח את יציבותו, והארכנו את הימים העומדים לרשות הממשלה והכנסת – לדון בתקציב המדינה ולאשר אותו, לאחר שלוש שנים בהם לא הונח תקציב מדינה מלא על שולחן הכנסת. חוקים הכרחיים למען הצלחת הקואליציה המורכבת והמגוונת] על מנת להבטיח יציבות שלטונית למדינת ישראל אחרי ארבע מערכות בחירות.
  3. חוקקנו את חוק הדיינים – תוך שמירה על שיח מכבד עם הנציגים החרדים, שינינו את הרכב הוועדה ורחבנו את הייצוג הנשי בוועדה – ונכון להיום מונה הוועדה מספר שיא של נשים (6 מתוך 13).
  4. הארכנו בחקיקה שהייה של מאות עובדי סיעוד זרים, בשל המחסור בעובדים בזמן הקורונה – כך סייענו לאנשים במצב סיעודי ומשפחותיהם, שמתמודדים עם מחסור כבד בעובדות ועובדי סיעוד, במיוחד בתקופה מאתגרת זו.
  5. ביצענו תיקונים בחוק חדלות הפרעון – הקלנו על החייבים מעוטי היכולת והוזלנו את התעריפים הדרושים כדי לפתוח בהליך חדלות פרעון ופשיטת רגל, לצד הקלות נוספות.
  6. הארכנו את תוקף חוק שמירת הניקיון המאפשר תמיכה ברשויות מקומיות חלשות לטובת פינוי פסולת והגנה על הסביבה בתחומן – וגיבשנו הסכמות עם המשרד להגנת הסביבה להגדלת התמיכה בפעילות הארגונים הירוקים בשנים הקרובות.
  7. ועדת החוקה החלה לדון בחוק לשמירת דגימה של נפגעות ונפגעי עבירת מין לצרכי זיהוי התוקף, ללא הגבלת זמן, וכן ממשיכה לדון בהצעות חוק נוספות על הגברת פיקוח על אחזקת נשק באופן לא חוקי.
  8. התחלנו בבחינת מדיניות המשטרה לאסור משמרות מחאה מול בתים של בעלי הון. זאת לאור תלונות שקיבלנו מוועדי עובדים המצויים בסכסוכי עבודה.