צפו: פרשת "יתרו"- והמסר החשוב למציאות החיים הישראלית