העשייה בכנסת

במהלך השנה האחרונה כיהנתי כיו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט ובמקביל כיו"ר שדולת הגימלאים והגימלאיות, יו"ר שדולת תנועות וארגוני הנוער, יו"ר השדולה לחופש דת ופלורליזם ויו"ר השדולה לקידום חיים משותפים.

בשנה זו רשמה וועדת החוקה שיא של דיונים ומהלכי חקיקה ופיקוח, חלקם ביוזמה ישירה שלי וחלקם תוך התגייסות שלי לסיוע לחברי כנסת שיזמו הצעות חוק ולקידום יוזמות חקיקה ממשלתיות תוך הטמעת שינויים נדרשים.

להלן ההישגים הבולטים בכנסת:

יחסי דת ומדינה וקידום פלורליזם וחופש דת

 • יזמנו את הקמת המנהלת להתחדשות יהודית במשרד התפוצות והבטחנו תקציבים של עשרות מיליונים לארגונים הפלורליסטים לשנים הקרובות.

 • הגדלנו את תקציבי הסיוע ליוצאים בשאלה ואפשרנו פתיחת דירות קלט נוספות ברחבי הארץ ומרכזי סיוע וייעוץ.

 • הגדלנו את ייצוג הנשים בוועדה למינוי דיינים וצמצמנו את ההשפעה של הממסד הרבני החרדי בוועדה.

 • חדשנו את הדיאלוג הישיר בין ממשלת ישראל לבין התנועות הליברליות ביהדות התפוצות ויזמנו שיתופי פעולה פורצי דרך של הממשלה והתנועה הרפורמית והקונסרבטיבית בצפון אמריקה.

חיזוק הדמוקרטיה ושלטון החוק

 • ביטלנו את מצב החירום למאבק בקורונה, החזרנו לכנסת את יכולת הפיקוח על צעדי הממשלה והגנו על זכויות האזרח גם בשיא המגפה.

 • הגנו על זכות ההפגנה של עובדים שובתים מול בתיהם של טייקונים וחייבנו את המשטרה לשנות את הנהלים בתחום.

 • מנענו מפורום קהלת להכתיב את סדר היום בנושא רפורמת הרגולציה ולפגוע קשות במעמד וביכולת הפעולה של המשרדים החברתיים.

 • העברנו חקיקה פורצת דרך למאבק בתעמולת בחירות לא שקופה ובמתקפות הבוטים בתקופת בחירות – מהלך שנתניהו מנע אותו באופן אישי בשנים האחרונות.

 • חיזקנו את התיאום בין צה"ל והמשטרה בטיפול באלימות מצד נוער הגבעות כלפי פלסטינים וישראלים והפעלנו פיקוח על מימוש הנהלים בתחום.

 • מנענו את אישור תקנות "חוק החרם" שהותקנו בנוסח קיצוני ולא מידתי שיכול היה להביא ל-"סתימת פיות" של ארגוני החברה האזרחית ופעילים פוליטיים.

 • הנחנו על שולחן הכנסת הצעת חוק תקדימית להסדרת פעילות לוביסטים מול משרדי הממשלה, בתיאום ושיתוף עם "לובי 99".

הגנת הסביבה ופיתוח בר קיימא

 • לראשונה בישראל קבענו חובת התחשבות בהשלכות סביבתיות בקביעת רגולציה חדשה.

 • ועדת החוקה אשרה לרשויות מקומיות ברחבי הארץ שימוש בקנסות לאכיפת חוקי עזר עירוניים בתחום הגנת הסביבה (לדוג': אכיפת האיסור לשימוש בכלים חד פעמים בחופי הים).
 • לראשונה התקיים בכנסת דיון על הזכות לסביבה ראויה כזכות יסוד חוקתית שיש לעגנה בחוקי היסוד.

מאבק באפליה ובגזענות ובקידום חיים משותפים

 • העברנו בקריאה ראשונה שורת תיקונים לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, במטרה לחזק את אכיפת החוק.

 • הקמנו לראשונה ועדת משנה למאבק בגזענות בוועדת חוקה חוק ומשפט.

 • הנחנו על שולחן הכנסת הצעת חוק תקדימית לעיגון מעמדם של בתי הספר הדו לשוניים ולהסדרת הקמת בתי ספר חדשים.

הגנה על הפרטיות

 • קיימנו שורת דיוני מעקב בעקבות פרשת שימוש המשטרה ברוגלות מתקדמות והעמקנו את הפיקוח על תחום האזנות הסתר.

 • הטמענו שינויים משמעותיים ברפורמת הדיוור הדיגיטלי שיזמה הממשלה על מנת להגן על פרטיות האזרחים, למנוע דליפת מידע אישי ולשמור על זכותם לבחור בדרך בה הם מבקשים לקבל תכתובת ומסרים מרשויות השלטון.

 • התחלנו בהליכי החקיקה של הכנסת תיקונים משמעותיים לדיני הגנת הפרטיות המיושנים.

מאבק באלימות

 • קידמנו בוועדה חקיקה למאבק באלימות ובתפוצת הנשק הלא חוקי במגזר הערבי ולהחמרת הענישה בעבירות נשק.

 • הרחבנו את מערכת בתי המשפט הכלכליים ואת סמכויותיהם, כאמצעי למאבק בפשיעה הכלכלית.

 • החמרנו את הענישה על עבירות של אלימות כלפי פעוטות במסגרות חינוך וטיפול והבאנו לקיום עבודת מטה על הנחיות חדשות של פרקליט המדינה בתחום.

 • הבאנו לפתיחת חקירה משטרתית בפרשת מותם של הדיירים במעון "בית דפנה".

סיוע ותמיכה לקורבנות של עבירות אלימות ומין

 • אשרנו חוק המסדיר מתן פיצוי כספי ראשוני לנפגעות עבירות מין ואלימות קשה על ידי המדינה.

 • הסדרנו את הטיפול בערכות הבדיקה של קורבנות אונס לטובת הרשעה עתידית של התוקפים תוך הגנה על הפרטיות ויכולת הבחירה של הנפגעות.

 • הרחבנו את החיסיון על תיעוד טיפול רפואי, נפשי וסוציאלי של נפגעות אלימות מינית ואלימות במשפחה.

 • העברנו בקריאה ראשונה תיקון לחוק זכויות נפגעות ונפגעי עבירה שמרחיב משמעותית את חובות המדינה כלפי הנפגעים ובני משפחותיהם ומרחיב את זכות העמידה והשמעת העמדה שלהם בהליכים המשפטיים.

 • קדמנו ואשרנו את הצעות החוק להרחבת תקופת ההתיישנות לתביעות אזרחיות של נפגעות תקיפה מינית בילדות.

סיוע לאוכלוסיות מוחלשות ולבעלי חוב

 • חוקקנו את החוק להקמת בתי המשפט הקהילתיים המשלבים תהליכים של שיקום קהילתי עם מיצוי הדין.

 • ביטלנו את הגבלת רישיון הנהיגה לבעלי חובות ואפשרנו ל-180 אלף אזרחים לשוב ולנהוג.

 • הפחתנו את האגרות בהליכי חדלות הפירעון וחזקנו את ההגנה על זכויותיהם של בעלי החובות הנמצאים

 • הבאנו לפתיחת חקירה משטרתית בעקבות פרשת מותם של הדיירים מעון "בית דפנה".

סיוע לאזרחים ותיקים והגנה על זכויותיהם

 • הבאנו לשורה ארוכה של הקלות על העסקת עובדי סיעוד מחו"ל במהלך מגפת הקורונה.
 • הנחנו על שולחן הכנסת הצעת חוק להצמדת קצבאות האזרחים הוותיקים בתיאום עם הסתדרות הגמלאים וחוג וותיקי המפלגה.
 • בלמנו פגיעה משמעותית בזכויות האזרחים הוותיקים במסגרת רפורמת "הדיוור הדיגיטלי" והבטחנו את יכולת האזרחים הוותיקים לבחור כיצד לקבל את דואר ממשלתי – באמצעים דיגיטליים או בדואר רגיל.
 • התנענו מהלך לביטול אגרת רשיון רכב לאזרחים ותיקים בשיתוף משרד התחבורה ומשרד האוצר.

חינוך בלתי פורמלי וחברה אזרחית

 • הגדלנו את תקציב תנועות הנוער וארגוני הנוער בעשרות מיליוני שקלים, לרבות תוספת משמעותית בבסיס התקציב.

 • חידשנו את תקציבי הבינוי הממשלתיים למכינות הקדם צבאיות.

 • נאבקנו בהצלחה על הגדלת מכסות דחיות השירות למכינות הקדם צבאיות.

 • הענקנו לארגוני החברה האזרחית במה מרכזית בוועדת החוקה וקידמנו עשרות יוזמות של החברה האזרחית לחקיקה, לפיקוח על פעולות הממשלה ולמתן מענה לפניות הציבור.

עליה וקליטה, מעמד ישראלים שחיים בחו"ל ומדיניות הגירה

 • דרשנו והשגנו הארכת תוקף של כל תעודות הזהות והדרכונים החדשים לעשר שנים.

 • יזמנו שורה נרחבת של הקלות לבני משפחה של ישראלים ולעולים חדשים בכניסה לישראל בתקופת הגבלות הקורונה.

 • הקמנו וועדת משנה לטיפול בענייני העלייה לאחר שהליכוד שתק את ועדת העלייה והקליטה ומנע את הקמתה.

 • פעלנו לשינוי המדיניות של משרד הפנים כלפי קרובי משפחה של אזרחים ישראלים שנמלטו מאוקראינה ולשינוי המדיניות כלפי פליטי המלחמה שאין להם קשרי משפחה עם ישראלים.

וזו היא רק ההתחלה...

גלעד קריב

התפקדות למפלגת העבודה

עם מילוי הטופס תועברו לעמוד ההתפקדות

תומכים.ות בח"כ הרב גלעד קריב?

נשמח אם תשתפו את פרטיכם

תודה על התמיכה!

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות החברתיות