פרשת השבוע שלי – "פרשת שמיני"

הדממה של ניצולי השואה; הצורך שלנו לשמוע את הזעקה של כל כך הרבה אזרחים ותיקים שאינם זוכים לרווחה ולכבוד; המצווה התרי"ד שמוטלת על כולנו והמחשבות הנדרשות ב-"שבת תקומה" – השבת שבין יום השואה ליום הזיכרון וחג העצמאות. טור פרשת שבוע לפרשת "שמיני", והפעם מהחדר החדש בכנסת. שבת שלום.

פרשת השבוע : "תזריע" ו-"מצורע"

השבת הזו אנו קוראים את שתי הפרשות הצמודות: "תזריע" ו-"מצורע", שברוב השנים נקראות בסמוך ליום הזיכרון וליום העצמאות. פרשת תזריע פותחת ברגע המשמח של לידת תינוק, אדם חדש. במובן הזה, הפרשה הולמת את השבוע שבו אנחנו חוגגים את הלידה המחודשת של העם היהודי כעם ריבוני. לאחר רגע הלידה, עוברות שתי הפרשות לעסוק בנגעי הגוף והבית, […]